AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 74

74 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Norsk industri har kompetanse innen mange felt når det gjelder hydrogen produksjon

Vi skal gjennomføre tidens grønne industriløft , sa næringsminister Jan Christian Vestre under LO / NHOs hydrogenseminar . Seminaret var til minne om avdøde LO leder Hans-Christian Gabrielsen . Gabrielsen var en pådriver for å utvikle hydrogenproduksjon i Norge . Skal vi nå målsettingene om å bli en betydelig leverandør av hydrogen må vi gå fra ord til handling var næringsministerens budskap . Det må samarbeides med EU . I dag er ansvaret for denne type virksomhet spredt i flere departementer . – Dette forholdet gjør det vanskelig å utvikle en helhetlig og fremtidsrettet politikk . Nå skal alt ansvar samles i Næringsdepartementet . Vi må utvikle teknologien og få til en sammenhengende verdikjede , sa Vestre .

For å nå målsettingen har regjeringen i første omgang bevilget 200 millioner kroner til utvikling av infrastruktur og knutepunkter .
To teknologier Nå snakkes det om ;
• Grå hydrogen
• Blå hydrogen
• Grønn hydrogen
Grå hydrogen er utvunnet fra naturgass , uten noe håndtering av CO2 som blir produsert i prosessen . Blå hydrogen er utvunnet fra naturgass hvor CO2 blir fanget og lagret ( CCS ). Siste kategori , grønt hydrogen , er hydrogen som er produsert ved spalting av vann ved hjelp av elektrisitet som er produsert fra vannkraft . Statkraft og Yara er