AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 73

Interessen for produksjon av hydrogen er stor . Både politisk og industrielt menes det at dette grunnstoffet er viktig i arbeidet med å redusere CO2-utslipp . Det er tatt flere initiativer for å etablere hydrogenproduksjon her i landet . Mange industriledere mener at produksjon av hydrogen kan bli en bærekraftig industri i Norge . Utnyttes den naturgitte muligheten godt kan det bygges opp en konkurransedyktig industri her i landet . Forutsetningen er at politikerne og næringslivet drar lasset sammen – og starter nå .

73 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Hydrogen kan være del av den grønne løsningen

Interessen for produksjon av hydrogen er stor . Både politisk og industrielt menes det at dette grunnstoffet er viktig i arbeidet med å redusere CO2-utslipp . Det er tatt flere initiativer for å etablere hydrogenproduksjon her i landet . Mange industriledere mener at produksjon av hydrogen kan bli en bærekraftig industri i Norge . Utnyttes den naturgitte muligheten godt kan det bygges opp en konkurransedyktig industri her i landet . Forutsetningen er at politikerne og næringslivet drar lasset sammen – og starter nå .
Av Jan Eirik Schiøtz