AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 71

71 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
At alderen er forskjellig ser vi bare på som en fordel , sier Erlend Hadsel Berger
Ser fort resultatene av det de gjør Morten Skogli ble kjent med Schneider gjennom sin lærer på Strømmen videregående . Han ble først utplassert på industriautomasjon , men han har i ni måneder jobbet som lærling innen byggautomasjon : - Prinsippene er de samme . Mest spennende er det å jobbe med ombygging av automatikk for ventilasjonsaggregater , sier Morten . - Da merker vi fort effekten etter justeringene .
Han tenker på luftkvaliteten , altså verdiene på CO- innhold og temperatur : - De varierer veldig etter at vi har grepet inn . Der ser du lett sammenhengen mellom faget vårt og det omverdenen forventer av oss . - Sant det , men noe som har slått meg er at temperaturfølelsen hos brukeren stort sett ikke samsvarer med virkeligheten , avslutter Emilie med en god latter .

” Flere aktører bør ta ansvar for å utvikle lærlinger , mener Espen Granås .”