AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 70

70 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Fra venstre : Lærling Emilie Linderup Johnsen , serviceingeniør Kristian Johansen og lærling Benjamin Andersen jobber sammen med justering av byggautomasjonsanlegget på hovedkontoret til Schneider Electric på Ryen , i Oslo .
komforten i bygg . Det er viktig både for byggeierne og for brukerne , understreker hun .
Karriereutvikling Granås er klinkende klar om at bedriften både har behov for unge teknikere og kan by på opplæring og karrieremuligheter . Han er dessuten overbevisst om at læringer utgjør en rikdom for selskapet på flere måter : - Lærlinger lærer av oss , og vi lærer definitivt mye av dem ! For eksempel perspektivet på livet . De takler endringer lettere og utvikler seg fortere enn oss , sier han . - Vi misunner dem deres fleksibilitet og åpenhet med tanke på å evnen til å ta til seg ny kunnskap og til å inkludere . Lærlingene opplever på sin side at de har følt seg velkommen i bedriften : - Det har jeg merket i større grad i Schneider enn i andre bedrifter hvor jeg har blitt utplassert tidligere , sier Emilie Linderup Johnsen . Erlend Hadsel Berger har nå jobbet i Schneider Electric i et og et halvt år : - Det tette samarbeidet med teknikere fra både elektro og automasjon har skapt et nytt og videre perspektiv rundt vårt arbeid . At alderen er forskjellig ser vi bare på som en fordel ; vi setter pris både på den praktiske , faglige kompetansen til eldre kolleger og teknikernes erfaring med livet generelt , sier han . - Det gjør jo hverdagen vår mer lærerik .