AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 68

68 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Lærling Emilie Linderup Johnsen

Flere aktører bør ta ansvar for å utvikle lærlinger , mener Espen Granås , og peker på de positive erfaringene til ungdommene han har ansvar for . Tidligere automasjonslærling Espen Granås er nå blitt leder for hele Region Øst i Schneider Electric Norges forretningsområde Digital Energy . Avdelingen leverer toppmoderne anlegg for byggautomasjon . Granås har i flere år vært ansvarlig for å følge opp lærlingene i bedriften . - Schneider Electric er registrert som lærlingebedrift innen automatikk og har nå totalt 16 lærlinger : 13 innen byggautomasjon og tre som jobber med brann og sikkerhet , påpeker han . Åtte jobber i Region Øst , fem i Vest og ytterligere tre i resten av Norge . Schneider Electric har vanligvis 10-12 lærlinger til enhver tid og tar gjerne imot flere : - Vi tar ansvar for utviklingen av unge automatikere og tar sikte på å få dem til å bli en del av teknikerteamet vårt , som håndterer mange byggautomasjon-prosjekter overalt i Norge , sier han . Aktivitetene og utviklingen av unge automasjonslærlinger i Schneider Electric tilsier at deres utvikling - med alle de nødvendige forholdsreglene - har foregått normalt gjennom de siste to årene med pandemi .

Et samarbeid på tvers av fag , alder og kjønn - Lærlingene i denne generasjonen tar lett eierskap og ansvar for sin egen jobb og utvikling , de sklir lett inn i teknikerteamene våre og er veldig lære-