AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 67

Mangel på fagfolk truer det grønne skiftet . Hundrevis av tekniske stillinger utlyses , og bedrifter konkurrerer med hverandre for å rekruttere medarbeidere med fagkompetanse . Hvordan kan virksomheter selv bidra til å løse utfordringen ?

67 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Automatikerfaget lærlinger med en lovende fremtid

Mangel på fagfolk truer det grønne skiftet . Hundrevis av tekniske stillinger utlyses , og bedrifter konkurrerer med hverandre for å rekruttere medarbeidere med fagkompetanse . Hvordan kan virksomheter selv bidra til å løse utfordringen ?
Av Stefania Righetti Nilsen , Schneider Electric