AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 65

65 / 86

AMNYTT NR . 2 2022 tjenesteområdene for oss de neste årene , sier Njærheim . Han mener det kritiske for dem er å jobbe integrert med egne kunder for å sikre erfaringsoverføring fra disse nye problemstillingene , og at kundene våger å satse på ny teknologi . – Vi hadde aldri lykkes med å utvikle denne nye maskinen om ikke LKAB og AF Decom var risikovillige og våget å velge ny teknologi til fordel for tradisjonelle løsninger . Vi ser at en del aktører fortsatt føler seg usikre for å velge ny teknologi , selv om avkastning og fortjeneste står seg svært godt i casene . Her tror jeg ressurser som Innovasjon Norge og andre blir viktige for å pushe norsk industri videre på teknologien for å etablere Norge som ledende i utvikling og bruk av nye løsninger . Vi liker å si at vi er veldig flinke i Norge , men det er de også i utlandet . Konkurransen er stor og vi skal virkelig ha fokus og gjennomføringsevne for å sikre at Norge anerkjennes internasjonalt som en ledende teknologinasjon , også utenfor olje og gass og de tradisjonelle industriene som har vært i Norge , avslutter Kjetil Storhaug Njærheim , styreleder i Envirex .
Smarte løsninger for driftsikre motordrifter i effektiv horisontell integrasjon – kvalitet , kraft , kontroll
Kontakt oss så forteller vi gjerne mer
915 02 650 post-fa @ no . mee . com no3a . mitsubishielectric . com