AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 63

63 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Jarle Bøckman , prosjektleder i AF Decom .
Kjetil Njærheim , styreleder i Envirex .
AF Decom er ansvarlig tjenesteleverandør til LKAB og bærer all risiko og ansvar for oppetid , gjennomføringsevne og arbeid på anlegget . De har levert personell som har spisskompetanse på slikt arbeid ved farlige anlegg , og har stått for tilkomst , trygg montering og logistikk . I tillegg har AF Decom en enorm kompetanse på sprengning som var den alternative plan om det ikke lot seg gjennomføre med kutting . Da ville Decom X installere sprengladninger som ville fjerne ønsket materiale . For oss å jobbe mot en slik erfaren aktør som AF Decom på farlige områder var avgjørende for at vi kunne tilby kunden et integrert team som tok et totalansvar for gjennomføringsevne . Envirex Group tar et totalansvar for teknologi og robot som leveres , men det er også svært mange forhold på et anlegg som må ivaretas i prosjektgjennomføringen , og her var samarbeidet mot AF Decom avgjørende for trygg og sikker gjennomføring . Kjetil Njærheim , styreleder i Envirex

” Vi så allerede fra start at prosjektet har mange gevinster .”