AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 62

62 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Master Controlleren gjør at roboten beveger seg prikk likt den bevegelsen operatøren gjør med joysticken .
til andre internasjonale aktører som tilbyr slike kundetilpassede robotløsninger gjennom en slik modell . Skulle roboten blitt bygd opp uten bruk av disse standardkomponentene ville man fort blitt nødt til å ta 5-8 ganger ’ n i både kostnader og tid , slår Njærheim fast .
Verdifull erfaring Styrelederen forteller at Envirex er en organisasjon som i stor grad leverer til offshoreindustrien og har sin erfaring og kunnskap fra dette segmentet . – Men samarbeidet med AF Decom gir oss verdifull erfaring og innsikt i også landindustri . Der ser vi at våre produkter er svært anvendelige for en rekke problemstillinger man også har på land . Dette prosjektet er en del av en større innsats fra oss til å lete frem flere industrier og segmenter som vi kan jobbe målrettet mot . Vår andel prosjekter utenfor olje og gass var i 2021 hele 30 %, og er økende , fremholder Njærheim .
Risikovillige Veksten utenfor olje og gass skyldes i stor grad slike muligheter som selskapet har fått med LKAB og AF Decom . – Vi anser markedet for fjernstyring og robotisering i øvrig industri som økende og svært interessant , og har allerede etablert slike prosjekter med en rekke anerkjente selskaper og aktører . Vi forventer selv at robotisering mot industri vil være et av de viktigste