AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 61

61 / 86

til atskillig lavere kostnader . Det betyr at vi har anvendt vårt standard styringssystem VJU , som tillater styring , sensorkontroll , kamerakontroll og fjernstyring via Ethernet fra enhver lokasjon , forteller Njærheim . Han forteller videre at operatøren kan velge å enten sitte på anlegget , eller fjernstyre fra eksempelvis Oslo eller Trondheim , alt etter som hva som er mest hensiktsmessig . – Dette reduserer behovet for personell lokalt , og i tider med Covid har dette vist seg enda mer verdifullt , påpeker han . Njærheim vektlegger at det også er mye enklere å eksempelvis innføre døgndrift hvis man kan fjernstyre fra en sentral lokasjon med tilgang på alle nødvendige ressurser . – Kamera , lys , firmware , ventilpakker , pumper og sylindere er også standardvarer hos oss og kunne da leveres som en « plug & play » -løsning .
AMNYTT NR . 2 2022
En av sjaktene det utføres vedlikeholdsarbeider i . Foto : Andreas Framnes / LKAB
Anvendelig system Det Envirex har gjort i tillegg , er å ta den svært anerkjente og robuste manipulatoren fra offshoreindustrien , Atlas 7F , og oppgradert denne med et egenutviklet styringssystem . – Man oppnår både et veldig høyt hydraulisk kraftbilde , samtidig som den har presisjon på millimeternivå . Dette er muliggjort gjennom egenutviklet software , servoventiler i en hydraulisk ventilpakke samt egenutviklede magnetventiler . Systemet er blitt så anvendelig at det benyttes i en rekke leveranser mot robotisering , havforskning , olje og gass , – og nå også vedlikehold av sensorer i dødehavet , konkluderer Njærheim .
Et ekte Made in Norway-produkt I stor grad er altså Decom X sammensatt av produkter Envirex allerede har i sin katalog , supplert med engineering til sammenstilling på en ny måte . – Alle komponenter er norskutviklet og all design , sammenstilling , komponenter og testing er utført hos oss og av norske samarbeidspartnere . Dette er dermed et ekte « Made in Norway » -produkt , og vi selv kjenner ikke