AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 60

60 / 86

Andreas Framnes prosjektleder for LKAB .
AF Decom med sin underentreprenør Envirex forsto problemstillingen . Etter en workshop i Narvik ble konseptet med en robot som fjernstyrt kunne utføre arbeid i de risikofylte områdene lansert . – Vi så allerede fra start at dette har mange gevinster . Det er et godt sikkerhetstiltak som faktisk kan spare menneskeliv der det er stor rasfare . I tillegg kan den utføre reparasjoner mens anlegget er i drift , og på den måten spare både tid og penger , forklarer Bøckman .
Ser på flere muligheter – Oppgaven vi fikk fra AF Decom var relativt spennende ; man skal henge
AMNYTT NR . 2 2022
imellom et jernbanespor , senke seg ned 60 meter , henge i løse luften i et bekmørkt rom og skjære ut noen av verdens hardeste materialer . Alt dette i en atmosfære som knekker de fleste maskiner i løpet av timer og alt mens Nord-Europas tyngste lokomotiv kontinuerlig kjører over oss . Gjennom et tverrfaglig og integrert team på tvers av organisasjoner , med ulike spisskompetanser , ble det utviklet en ferdig løsning på bare åtte uker . Utstyret ble ferdigutviklet og prosjektet gjennomført til avtalt tid og budsjett . Vi er utrolig stolte av å være med AF Decom i slike prosjekter og innser at vårt integrerte samarbeid muliggjør løsninger som er helt i forkant av hva som er teknologisk mulig å gjennomføre , sier Kjetil Njærheim , som er styreleder i Envirex . I dag er Decom X kun testet ut på LKABs anlegg , men på sikt vil AF Decom og Envirex se på andre bruksmuligheter for roboten . – Det er mye arbeid som må utføres i både siloer og gruver med trang adkomst og rasfare , og her kan Decom X ha potensial til å kunne løse sikkerhetsutfordringene , sier Bøckman .
Redusert risiko og lavere kostnader Decom X-roboten er i all hovedsak basert på Envirex ’ godt utprøvde standardkomponenter , med lang fartstid i offshore- / subsea-industrien . – Grunnet redusert behov for nyutvikling og testing drar dette risikoen i en utviklingsfase betydelig ned , i tillegg