AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 6

DET MÅ HANDLES

Leder
Norsk industri ha svært gode muligheter til å bli ledende i det grønne skifte . Mange initiativer er tatt for å produsere batterier , med energi som er produsert uten at det blir frigjort CO 2
. Andre grønne industrier er også aktuell for norsk industri .
Som produksjon av energibæreren hydrogen . Det snakkes om grått hydrogen , produsert fra naturgass uten fangst av CO 2
. Blå hydrogen , produsert fra naturgass med fangst og lagring av CO 2
. Og til slutt grønn hydrogen , spalting av vann med vannkraft . I denne prosessen produseres det ikke CO 2
. Det er også andre initiativer for å redusere utslippet av klimagasser ved industriell virksomhet . Et enkelt grep , som ser ut til å øke i omfang , er å produsere mer av vårt eget forbruk her i landet . Usikre verdikjeder og verdenssituasjon påskynder denne utviklingen .
Forutsetningen for å lykkes med denne omleggingen er at vi har tilgang på nok kompetente fagfolk , og fornybar energi . Nok en gang ligger forholdene til rette for norsk industri , hvis nødvendige tiltak gjennomføres . For det første må vi øke energiproduksjonen her i landet , basert på vannkraft og vindkraft . Beslutningsprosessene må ta hensyn til naturen , men ikke være så omstendelige at tiden løper fra oss . Noen prosjekter kan startes umiddelbart , som oppgradering og fornying av eksisterende vannkraft . Småkraftverk kan også gi gode tilskudd til energiforsyningen . Potensialet for vindkraft er stort , men prosessene ved konsesjonsbehandlingene ser ut til å forhindre at vi kan utnytte store deler av potensialet . Andre land er allerede godt i gang med storstilt utbyging .
Utdanningssystemet bør innrettes slik at vi får utdannet nok teknologer . Det er ikke politisk akseptabelt i dag å si at høyere utdanning skal dimensjoneres etter samfunnets behov . Men i enkelte kretser erkjennes det at klimaproblemene krever omfattende endringer i våre handlingsmønstre . Denne erkjennelsen bør også omfatte dimensjoneringen av utdannelse . Vi trenger flere teknologer .
Næringsminister Jan Christian Vestre sa for kort tid siden , under LO / HNOs hydrogen seminar ; - Vi må gå fra ord til handling .
Godt sagt hvis det følges opp .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør