AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 59

59 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Decom X utfører vedlikeholdsarbeid hos LKAB i Narvik . Foto : AF Gruppen
og transportbånd . Vedlikehold utføres vanligvis etter nøye planlagte vedlikeholds-stopper som utføres av driftsog mekanisk personell . Unntaket er de komplekse silokonstruksjonene hvor tilkomst og rasfare utgjør en for stor risiko for personellet . – Vi startet opp et prosjekt for å finne ut hvordan vi kunne drive sikringsarbeid i en rekke stålsjakter LKAB har hatt utfordringer med , forteller Andreas Framnes prosjektleder for LKAB .
Mange gevinster Sjaktene befinner seg i fjellet mellom en bunntunnel og fjellsilo 66 meter under dagnivå . LKAB ønsket mulighet for drift av bandtransportøren under sjaktene mens prosjektet pågikk , samtidig som arbeidet ikke måtte være til hinder for de 8000 tonn tunge malmtogene som trafikkerer og losser på jernbaneterminalen . – Vi ønsket å finne løsninger i prosjektet som kunne eliminere de risikoforholdene vi hadde kartlagt innledningsvis , samtidig som vi etterlevde ønsket om å ikke påvirke den ordinære driften på anlegget . I et prosjektgruppemøte kom vi inn på hvordan oppdrett- og subseanæringen løser utfordringer under vann ved hjelp av fjernstyrte ROVer , og vi startet å lete etter en entreprenør som kunne være interessert i å tilpasse denne typen teknologi for bruk på LKAB sitt anlegg , sier Framnes .