AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 58

58 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Decom X er en vedlikeholdsrobot som er utviklet av AF Decom og Envirex . Foto : AF Gruppen

LKAB ( Luossavaara Kiirunavaara Aktie Bolag ) en av Sveriges eldste industribedrifter . Selskapet bryter jernmalm i Kiruna og Malmberget , og har siden 1902 fraktet over en milliard tonn med jernmalm over grensa til losseanlegget i Narvik .

– LKABs anlegg i Narvik er et knutepunkt for skipstransporten , og de har kapasitet til nærmere 20 millioner tonn jernmalm per år . Hvis deler av anlegget stopper opp , kan det få store økonomiske konsekvenser for konsernet . Det var en utfordring både LKAB og AF Decom ønsket å ta tak i , forteller Jarle Bøckman , prosjektleder i AF Decom .
Fare for ras SILA-anlegget i Narvik består av 12 enorme fjell og betongsiloer som drives med avansert automatikk , og de spesialdesignede malmvognene kan losses på bare 5 sekunder . Det betyr at et malmtog med 68 vogner kan losses på knappe 6 minutter . Under siloene er det i alt 2,8 kilometer tunneler som blant annet huser transportbånd for malmpelletsen . Fra havna i Narvik skipes så jernmalmen ut til land over hele verden . Anlegget er i kontinuerlig drift gjennom hele året , og har siden oppstart håndtert flere hundre millioner tonn jernmalmspellets . Det fører selvsagt til slitasje på både sjakter , siloer , stup