AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 57

Decom X er nyvinningen som kan gjøre vedlikeholdsarbeid der det er for farlig for mennesker å ferdes . For gruvedriftsselskapet LKAB sparer roboten tid samtidig som den eliminerer risiko forbundet med arbeid i siloer .

57 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Løser risikooppdrag med ny robotteknologi

Decom X er nyvinningen som kan gjøre vedlikeholdsarbeid der det er for farlig for mennesker å ferdes . For gruvedriftsselskapet LKAB sparer roboten tid samtidig som den eliminerer risiko forbundet med arbeid i siloer .
Av Leslie Henriksen