AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 55

55 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

” I det digitale skifte må ledelsen både ha kompetanse og selv delta aktivt i prosessen ”

som vi får satt det i system . Vi er et teknologiselskap og utvikler tekniske løsninger . Med den enorme utviklingen som nå skjer må alle parter , både vi , våre samarbeidspartnere og sluttbrukere være åpne for nye løsninger . Både Hauge og Reierson mener at forholdene ligger godt til rette for at Goodtech skal fortsette å være ledende i de sektorene de jobber . For å utvikle de beste løsningene for kundene har Goodtech godt samarbeid med internasjonale produsenter og leverandører av industriell programvare og kontrollsystem . Goodtech er systemuavhengig teknologileverandør innenfor automatisering , industriteknikk og miljøteknologi , hvor aktiviteten favner fra konsulentbaserte tjenester til totalentrepriser innenfor disse fagfeltene . For å kunne finne frem til de beste løsningene satser Goodtech på god kunnskap til det teknologiske mulighetsrommet , samtidig som kompetansen på produksjonsprosesser er sentral for å skape best mulig konkurransekraft for våre kunder . - Vi driver og spisser vårt budskap om at Goodtech er Nordens ledende teknologiselskap , sier Hauge avslutningsvis .
FNs bærekraftsmål i Goodtechs forretningside : Mål 6 ; rent vann og gode sanitærforhold Mål 7 ; ren energi til alle Mål 9 ; industriell innovasjon og infrastruktur Mål 13 ; stoppe klimaendringene
Om Goodtech Selskapet har gjennom tiden hatt ulike strategiske satsingsområder , fra produksjon av elektriske kabler , til en periode å være et rendyrket selskap innenfor miljøteknologi . Fra midten av 2000-tallet ble det etablert en strategisk kjerne i automatisering og industriteknikk i tillegg til miljøteknologi som selskapet da var godt etablert innenfor . Goodtech er i dag en teknologileverandør innenfor automatisering , industriteknikk og miljøteknologi hvor man jobber med alt fra konsulentbaserte tjenester til totalentrepriser innenfor disse fagfeltene .