AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 54

54 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Digitalisering er sentral i Goodtechs virksomhet
det digitale skifte på en positiv måte , må ledelsen både ha kompetanse og selv delta aktivt i prosessreisen . Vi ser stadig nye muligheter og pandemien tvang oss jo alle til å ta i buk digitale hjelpemidler i et omfang vi tidligere ikke har sett . Denne erfaringen er med på å øke ledelsens forståelse for hva som kan oppnås ved å utnytte det digitale mulighetsrommet .
Innovative løsningsagenter - Det er viktig å være gode på noe , og ikke halvgod på mye , sier Hauge . I de markedene Goodtech er i , er det stort effektiviseringspotensialer . De skal vi være med på å utvikle . For å evne det må vi ha dyktige og innovative medarbeidere . - I Goodtech jobber det mange flinke folk . Jeg har ikke tidligere arbeidet i et selskap hvor det er så mye innovativ kraft som det er her , sier Hauge . Hun har bred erfaring fra tunge industriselskaper . Dette følges opp av Reierson som sier at det legges vekt på å få medarbeiderne til å vise initiativ i utvikling av nye løsninger . Det jobbes systematisk med å utvikle kreative arbeidsmodeller . Innovasjon som skal gi resultater kan ikke baseres på tilfeldigheter . Det må utvikles arbeidsmodeller som sikrer at arbeidet som utføres gir resultater . Dette teamet engasjerer Hauge . Hun mener at det er viktig at Goodtech både får rekruttert gode medarbeidere og utvikler en bedriftskultur som kan utvikle den enkelte persons innovative evner , samtidig