AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 53

53 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Det er utfordrende og inspirerende å lede en innovativ organisasjon , sier Margrethe Hauge
i dag i stor utstrekning avanserte digitale løsninger , og er en sektor hvor oppkjøpet av Avanti Engineering kan styrke Goodtech .
Til stede i alle sektorer - I 1994 ble det lagt en strategi for å kunne være til stede i alle aktuelle industrisektorer i Norge . Kompetansen selskapet rår over kan anvendes i alle industrielle bransjer , sier Hauge . Goodtech har vært med på reisen fra automatisering til digitalisering . Selskapet har erfaring med å integrere løsninger fra kontrollnivå , via MES ( Manufacturing Execution Systems ) og opp til ERP ( Enterprise Resource Planning ) løsninger . Målsettingen er å øke industriens konkurransekraft .
I dag er digitale tvillinger og datasikkerhet like vanlig å ha med i prosjektforespørsler , som diskusjon om kommunikasjonsløsninger i automatiseringssystemer var for noen år siden . – Vi registrerer at den digitale modenheten er god i norsk industri , sammenlignet med utenlandske aktører , forteller Magne Reierson . Reierson er COO ( Chief Operating Offiser ) i Goodtech . Reierson har nærmere 30 års erfaring innen automatiseringsbransjen , hvorav de fleste i selskaper som har hatt relasjoner til eller i Goodtech . Han har fulgt teknologiutviklingen på nært hold . – Det har vært en positiv utvikling når det gjelder digital forståelse i ledelsen i norske bedrifter , sier Reierson . Skal en bedrift kunne gjennomføre