AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 52

52 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Goodtech har en omfattende virksomhet

Goodtech er et teknologikonsern med kjernekompetanse innen automatisering , informasjons- , produksjons- og miljø-teknologi . Vi registrere at det er stort utviklingstempo i de bransjene vi henvender oss til . For å følge opp denne rivende utviklingen må vi også være innovative og det ligger i vår bedriftskultur , sier Hauge . Som teknologiselskap er Goodtech både prosjekterende og utførende . Selskapet har gradvis bygget seg opp ved strategiske oppkjøp men også ved organisk vekst . Selskapet har økt med over 40 nye ingeniører gjennom 2021 og har nå om lag 320 ansatte , hvorav 250 er i Norge . – Vi søker systematisk etter gode medarbeidere i hele landet . Kundene våre ønsker ofte at deres samarbeidspartnere har lokal tilstedeværelse i tillegg til at det gir oss en unik fordel å kunne hente kompetanse med erfaring fra andre bransjer og andre regioner . I Sør-Norge har vi flere lokasjoner og dekker markedet godt . For raskere å oppnå ønsket tyngde i Nord-Norge , overtok vi eierskapet i Avanti Engineering i fjør høst , forteller Hauge . Dette selskapet er en ledende aktører innen automatisering med base i Mo i Rana . Det er ambisiøse planer for industriutvikling i dette området , blant annet innen batteriproduksjon , havbruk og prosess- og mineralindustri . Oppdrettsnæringen har gjennomgått en rivende teknisk utvikling og benytter