AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 51

Som mange andre bedrifter er flere av FNs bærekraftmål sentrale i Gooodtech sin forretningsmodell . Det gjelder målene 6 , 7 , 9 og 13 . – Vi skal hjelpe kundene våre til å bli mer bærekraftig samtidig som vi øker deres konkurransekraft . Det kombinerer mål 9 og 13 , sier Margrethe Hauge . Hauge er administrende direktør i Goodtech . For å nå dette målet må vi være innovative , skape gode løsninger og benytte ny teknologi i prosessen Med over 100 årig industrihistorie har selskapet vist at innovasjon er viktig for å overleve i en verden med rivende utvikling .

51 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Det er mye innovativ kraft

hos oss

Som mange andre bedrifter er flere av FNs bærekraftmål sentrale i Gooodtech sin forretningsmodell . Det gjelder målene 6 , 7 , 9 og 13 . – Vi skal hjelpe kundene våre til å bli mer bærekraftig samtidig som vi øker deres konkurransekraft . Det kombinerer mål 9 og 13 , sier Margrethe Hauge . Hauge er administrende direktør i Goodtech . For å nå dette målet må vi være innovative , skape gode løsninger og benytte ny teknologi i prosessen Med over 100 årig industrihistorie har selskapet vist at innovasjon er viktig for å overleve i en verden med rivende utvikling .
Av Jan Eirik Schiøtz