AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 5

Innhold

Sensorikk og notdesign gir høyere overlevelsesrate i merdene ...................................... 12
Roboter og mennesker samarbeider om takkeproduksjon ................................................. 24
Avretteren som vil hjem ............................................................................................................................ 34
Dansk AM Hub kartlegger AM og 3D-print i Skandinavia ................................................. 40
Det er mye innovativ kraft hos oss ...................................................................................................... 50
Løser risikooppdrag med ny robotteknologi ................................................................................. 56
Automatikerfaget Lærlinger med en lovende fremtid ............................................................ 66
Hydrogen kan være del av den grønne løsningen ..................................................................... 72
NFEA ........................................................................................................................................................................ 80
Tavleforeningen ............................................................................................................................................... 82
Nr . 2 - 2022 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no
Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 386 40 567202 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere