AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 46

Pressemeldinger

Pressemeldinger

eSIGN – Den nye standarden for industriell signalisering

Det nye eSIGN signaltårnet er et gjennombrudd og et tydelig tegn på WERMAs kontinuerlige teknologiske fremgang .
Dette signaltårnet setter ny standard når det gjelder individualitet og fleksibilitet med full overflatesignalisering , robust industridesign og imponerende funksjoner . Rett og slett det beste signaltårnet noensinne . eSIGN definerer fremtidens signaltårn med sine imponerende funksjoner , suveren kompatibilitet og et industrielt design som kombinerer funksjonalitet med stil og holdbarhet .
• eSIGN har full overflatesignalisering , som gjør at det er vesentlig mer tydelig , og optimerer signaltårnets potensiale .
• eSIGN har flere farger , flere effekter og mer individualitet og bruker den nyeste LED-teknologien .

31 arbeidsskadedødsfall i 2021

Antall dødsfall i det landbaserte arbeidslivet viser en oppadgående kurve . - Kostnadene ved uhell er ufattelige store , sier Vegard Aune , daglig leder i HMSselskapet Skydda .
I 2020 ble det registrert 28 arbeidsskadedødsfall , mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016-2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år . For tiårsperioden 2011-2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år . Nylig publiserte Arbeidsstilsynet tall for 2021 , og de viser en økning fra foregående år .
- Antall arbeidsskadedødsfall siste femårsperiode har holdt seg på et historisk lavt nivå , men vi ser likevel tendens til en økning over tid . Dette må tas på alvor , sier Trude Vollheim , direktør i Arbeidstilsynet .