AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 44

44 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Mulighetene med AM er uendelige
Kartleggingen er utarbeidet sammen med svenske Alfred Nobel Science Park og norske Mechatronics Innovation Lab for å belyse det nåværende stadiet for teknologien i Norden . Håpet er at den samtidig vil gjøre de skandinaviske AM-aktørene i stand til å samarbeide ytterligere på tvers av landegrenser og ekspertiseområder . Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for additive manufacturing .
Komplekse komponenter er enkelt å produsere