AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 43

43 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Det er vårt håp at analysen kan føre til enda mer samarbeid på tvers av landegrensene
• Av de 108 organisasjonene er 76 prosent av kommersiell karakter , 24 prosent er ikke-kommersielle . Danmark har den største andelen kommersielle aktører med hele 89 prosent , mens Sverige har den minste med 64 prosent . Mange av de ikke-kommersielle aktørene består av offentlige forskningsinstitutter .
• Det primære servicetilbudet hos organisasjonene som svarte , er produksjon av produkter og komponenter med 3D-print ( 68 prosent ). Deretter utgjør produktutvikling 54 prosent og rådgivning 54 prosent . Det er likevel her en forskjell på et nasjonalt plan : Danmark har en høyere grad av service innen rådgivning og salg av hardvare , Sverige har større vekt på utvikling og utdanning samt produktutvikling , mens Norge har produktutvikling og rådgivning . NB : En organisasjon kan ha mer enn ett servicetilbud .
• Til slutt er polymer det fortrukne materialvalget innen 3D-print på tvers av Norden . Det utgjør 34 prosent . Deretter kommer metall ( 25 prosent ) og kompositt ( 18 prosent ). Også her er der forskjeller på nasjonalt plan . Danmark har færrest organisasjoner , som printer i metall ( 15 prosent ). Både i Sverige og Norge printer 25 prosent av de spurte i metall .

” Den nordiske analysen er den første i sitt slag i denne størrelsesorden ”