AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 42

42 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Dette er den mest omfattedne undersøkelsen i Norden

På materialesiden har Danmark færrest virksomheter som 3D-printer i metall med kun 15 prosent . Her har både Sverige og Norge har en andel på 25 prosent . – Den nordiske analysen er den første i sitt slag i denne størrelsesorden , hvor vi kvantitativt sammenligner Danmark , Norge og Sverige på en rekke parametre . Resultatene vil gi oss en verdifull base for framtidige analyser samt gi et interessant bilde for det nåværende stadiet av AM i Norden , sier direktør i Dansk AM Hub , Frank Rosengreen Lorenzen , i en pressemelding . – Det er vårt håp at analysen kan føre til enda mer samarbeid på tvers av landegrensene , og vi kan utnytte hverandres spisskompetanse og dermed bruke teknologien på den mest optimale og bærekraftige måten , sier Rosengreen Lorenzen .

Spørreskjemaet er sendt ut til mer enn 150 organisasjoner , der størsteparten ( 108 ) har besvart spørsmålene . Frank Rosengreen Lorenzen understreker at kartleggingen ikke omfatter alle organisasjoner som beskjeftiger seg med 3D-print – men at den allikevel kan gi en indikasjon av AM på tvers i Norden .
Resultatene viser at :
• Den primære aktiviteten for AM-organisasjoner i Skandinavia er å printe for interne behov eller for kunder ( 26 prosent ). 25 prosent av de spurte beskjeftiger seg primært med rådgivning eller service i forbindelse med 3D-print . På et nasjonalt nivå stikker Norge seg ut , da 39 prosent av de spurtes primære aktivitet er 3D-print for interne behov eller kunder .