AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 4

12
24
34
40
50
56
66
72

12

24

Sensorikk og notdesign gir høyere overlevelsesrate i merdene

34

Roboter og mennesker samarbeider om takkeproduksjon

40

Avretteren som vil hjem

50

Dansk AM Hub kartlegger AM og 3D-print i Skandinavia

56

Det er mye innovativ kraft hos oss

66

Løser risikooppdrag med ny robotteknologi

72

Automatikerfaget Lærlinger med en lovende fremtid
Hydrogen kan være del av den grønne løsningen
SE BILAGET BAKERST I MAGASINET
Phoenix Contact s . 86