AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 39

39 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Gründer og daglig leder i Sandtools AS ute i felt , Bjørn Olav Sandbakk .
sisenheten den samme hele veien . Du bytter bare blad nede i bunnen . Praktisk . Så slipper du å fylle bilen med en stor mengde håndtak .
Automatisert produksjon I Norge vil produksjonen foregå på en helt annet måte . Her vil det ifølge Sandbakk lages en ordrebasert produksjon . – Det vil si at vi slipper å ha et stort kostnadsdrivende lager med tilhørende risiko . Et lager som vil binde mye kapital . Hvis vi setter opp en automatisert linje her i Norge kan det produseres per ordre , bare taster inn ønsket antall , så spytter linjen ut ferdig emballerte avrettere , som deretter kan gå direkte til kunde . Dette vil bli en enorm besparelse , og er en vesentlig del av kostnadsbildet , påpeker Sandbakk . Produktet til Sandtools egner seg ikke særlig godt for direktesalg . – Det er nødt til å gå via grossist og forhandler , som eksempelvis Würth og Montér . Verktøyet er best egnet som hentevare i butikk . Vi leverer til grossist og forhandlere som tar det derfra . Hvis det blir ordrebasert , betyr det at det legges inn en bestilling direkte til fabrikant – i dette tilfelle IDT – da vil ikke vi få noen handling – da sitter vi bare med papirarbeidet , og videreutvikling av produktet . I tillegg til nærhet er dette en av de store fordelene med å produsere i Norge . Og når Sandtools har lagt Norge for sine føtter , står det internasjonale markedet for tur !