AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 37

37 / 86

AMNYTT NR . 2 2022 produkt , og det er designbeskyttet i EU og USA , så ingen kan ” ta ” det . Via Taiwan fortsetter storyen videre herfra med en forespørsel til Norsk katapult : kan avretteren produseres i Norge med samme kvalitet og til en fornuftig pris ? Katapultprosjektet foregikk slik at Sandtools ble inkubert i en inkubator som heter Innoventus Sør hvor de fikk spørsmål om dette var noe de kunne tenke seg å være med på . Noe Sandbakk raskt bekreftet at de ville . – Da startet prosessen . Og den gikk egentlig veldig raskt . Vi har hatt workshops underveis , telefonmøter og nettmøter , og en del informasjon frem og tilbake for å finne svaret . Altså det grunnleggende svaret , om vi kan produsere i Norge til en fornuftig pris og god kvalitet . Et godt stykke arbeid å finne ut av . Etter noen runder , workshop og prat på bakrommet i katapulten – ble svaret ja . – Greia nå er at å ta produksjonen hjem fra Taiwan koster en del i kroner og øre . Det koster å redesigne for automasjon . I tillegg er oppstartskostnadene høye for å flytte selve produksjonen , medgir Sandbakk . Han forteller at de allerede har brukt en halv million til oppstart i Taiwan . – Det betyr at vi i utgangspunktet har svidd av ganske mye penger , erkjenner gründeren . Nå står det som sagt en batch med
Sandtools avrettere klar for salg her hjemme – samt en batch som venter på å bli skipet fra Taiwan .
Alt er helt nytt Sandbakk har virkelig trua på produktet . Sandtools avretter . Det geniale verktøyet , som koster to sykedager å kjøpe . Alt Grimstad-bedriften trenger er tilstrekkelig salg for å få finansielle muskler til å ta det ferske produktet hjem . Men hva er tilstrekkelig salg egentlig ? Sandbakk avslører at Lena-bedriften IDT Solutions er på banen med fikst ferdig opplegg for automatisert produksjon . – Da blir det norsk kvalitet hele veien og garantert kjempegod . Men det er et kostnadsbilde som skal dekkes inn for å finansiere flyttingen , og vi må opp i et visst volum før vi kan gjøre det , gjentar Sandbakk . Igjen . Der ligger det nå . Rent konkret må salgsvolumet opp på et nivå som gjør det lønnsomt å ta produksjonen tilbake hit – eller eksempelvis til IDT . Sandbakk sier at de foreløpig ikke helt vet hvor stort volum de må oppnå . – Utfordringen er at alt er helt nytt . Ergo finnes det ikke salgsdata eller erfaringstall . Ikke mange har fått anledning til å ta verktøyet i bruk ennå heller – vi har jo ikke hatt varene tilgjengelige før rett før jul , forklarer han .