AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 36

36 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Den modulære avretteren fra Sandtools kan bygges om med forskjellige blader , alt etter underlaget som det skal jobbes med – det være seg jord , grus , sand eller betong .

De har akkurat startet salget fra første batch av selskapets produkt som ankom Norge før jul . Batch nummer to ligger ferdig produsert i produksjonslandet Taiwan . Sandtools avretter er en håndholdt avretter for alt på bakken . Den er intelligent i den forstand at den forteller om det fallet du har mens du jobber . Den modulære avretteren koster to sykedager i innkjøp . Og ifølge gründer og daglig leder i Sandtools AS , Bjørn Olav Sandbakk , er nettopp sykedager et viktig poeng med produktet . – Veldig mange ligger på knærne med en planke eller en rettholt og skraper med et vanlig vater , som ikke forteller noe om hvor stort fall du har . Bare at det er fall . Et vater viser bare en luftboble som flytter seg frem og tilbake , men forteller ingenting om hvor mange prosent fall du har . Sandtools avretter melder tydelig hva slags fall du har , forteller Sandbakk , og konstaterer : – Med denne blir det slutt på all kravling i sanden . Slutt på reklamasjoner på grunn av feil fall . Det betyr også at HMS-en er godt ivaretatt . Og som en ekstrabonus har vi beregnet en tidsbesparelse på rundt 20 prosent , sammenliknet med tradisjonelle metoder . Ergo er kundeverdien høy .

Katapulten Og nå vil de ha produksjonen hjem . Til Norge . Sandtools avretter er utviklet sammen med entreprenører i Norge , Danmark og Sverige , og er godt fundert . Det er Sandtools sitt