AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 32

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Danfoss omorganiserer

Danfoss informerer om at Håvard Wolden blir ny Country Manager for Danfoss Drives i Norge 1 . mars . Håvard tar over rollen etter Bjørn W . Henriksen , som har bestemt seg for å tre til side de siste årene før pensjon .
Solutions . Han har mer enn 13 års erfaring i bransjen og har bred kunnskap om elektrifisering og hybridisering av den maritime sektoren i Norge .
Bjørn startet i Danfoss i 1986 og har vært Country Manager siden 2008 , han går nå over i en ny rolle som Business Development Manger . I sin nye rolle vil Håvard være ansvarlig for alle aspekter av selskapets aktiviteter , inkludert salg , markedsføring , drivsløsninger , teknisk og service . Håvard ble ansatt i Vacon i 2008 og kom inn i Danfoss i 2017 , hvor han bl . a . har hatt stillinger innen Drives Product Development . De seneste årene har han vært Sales Manager for Drives

En nasjonal klimatilpasningsplan må på plass nå

Delrapporten fra FNs klimapanel om behovet for klimatilpasning er skremmende lesning mener Rådgivende Ingeniørers Forening ( RIF ).
Funnene er helt i tråd med de innspill RIF tidligere har gitt til Regjeringen og de andre politiske partiene om et prekært behov for en nasjonal klimatilpasningsplan . - En nasjonal klimatilpasningsplan bør ta utgangspunkt i virkninger av , tilpasninger til og sårbarhet ovenfor klimaendringer i Norge , sier Liv Kari Skudal Hansteen , adm . direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening ( RIF ). Over flere år har norsk infrastruktur sakte , men sikkert forvitret . Økt ekstremvær og store klimaforandringer vil akselerere trenden og gjør Norge sårbar .