AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 3

Ingen krav til rettstrekk OD / OD

KROHNE har kompetansen og løsningene på dine utfordringer
• Målerør uten krav til rettstrekk .
• Waterflux 3000 med patentert rørkonstruksjon for vann og avløp . Denne rektangulære konstruksjonen krever normalt ingen nedkoning for å oppnå samme målenøyaktighet .
• Er også tilgjengelig i batteriversjon
• OPTIFLUX 2000 “ full bore ” rør , nå sertifisert uten krav til rettstrekk
Hele OPTIFLUX serien med “ full bore ” rør er nå sertifisert uten krav til rettstrekk . I henhold til MI-001 / 01ML - R49-1 . Nøyaktighetsklasse 1 og 2 i kombinasjoon med IFC 300 forsterkeren .
www . krohne . no
produ service