AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 28

28 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Steketakken er veldig godt egnet til flatbrød , wraps og crêpes . Her er Håvid Engmark i full sving med å steke sveler . ( Foto : Åsne Engmark )
Brukerterskelen er lav , men ikke alle er så selvhjulpne som gutta på steketakkefabrikken . – Mange trenger en del støtte på integrasjon . Håvid kjøper en robot i en eske og setter den opp selv , sier Kjelling . Kameleon Robotics har også levert SmartShift mekanisk og pneumatisk tilkobling . SmartShift er et patentbeskyttet , norskutviklet system for automatisering av verktøyskifte . – Vi lager det meste av deler selv , da har vi kontroll . det er ikke så store serier , så vi klarer greit å ta dette manuelt . Kreativiteten får utløp ved å konstruere løsninger som bidrar til å rasjonalisere produksjonen . I ” Forsknings- og utviklingsavdelingen ” står en robot som har fått montert en ekstra arm . – Vi prøver å få til en robot som både kan plukke deler og skru dem fast , ved hjelp av ulike verktøy i ulike armer . Målet er at den skal kunne bytte verktøy selv , forteller Engmark .
Lønnsom industriproduksjon Markedet for steketakker har vokst mye de siste årene . Men konkurransen er internasjonal og automatisering er nødvendig for å overleve .