AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 25

På Kalbakken i Oslo produseres stektakker på løpende bånd . Et utall roboter stabler , mater og sveiser . – Her har vi godt samarbeid mellom mennesker og maskiner . Robotene utfører tunge , rutinemessige oppgaver mens medarbeiderne tar seg av mer komplisert presisjonsarbeid , sier daglig leder Håvid Engmark i Engmark Meteor AS .

25 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Roboter og mennesker samarbeider om takkeproduksjon

På Kalbakken i Oslo produseres stektakker på løpende bånd . Et utall roboter stabler , mater og sveiser . – Her har vi godt samarbeid mellom mennesker og maskiner . Robotene utfører tunge , rutinemessige oppgaver mens medarbeiderne tar seg av mer komplisert presisjonsarbeid , sier daglig leder Håvid Engmark i Engmark Meteor AS .
Av Eirik Iveland