AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 22

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Bygger verdens største CLC-rigg for CO2-fangst

CHEERS , et kinesisk-europeisk konsortium som består av ledende forskningsinstitusjoner og industribedrifter , har annonsert byggingen av verdens største demonstrasjonsanlegg for « Chemical Looping Combustion » ( CLC ) i Deyang , Kina . CLC er en teknologi som brukes for CO₂-fangst , som er avgjørende for at vi skal nå klimamålene . som kan kutte sine utslipp med denne teknologien , sier prosjektleder Dr . Nils Erland L . Haugen fra SINTEF . CLC-anlegget skal lage damp som kan brukes enten til varme i industrielle prosesser eller strømproduksjon .
– Det er fantastisk artig at vi kan bidra med et så viktig prosjekt for klimaet . Og spesielt at det har så stor skala og er et internasjonalt prosjekt . CO₂-fangst har stort potensiale i Kina , siden de har mye industri

Ny Alfa Laval ThinkTop puls seat clean for avløpsventiler sparer opptil 95 % CIP-væske

Avløpsventiler utgjør opptil 20 % av alle ventilene i et typisk prosessanlegg . Å rengjøre dem er kostbart , vanskelig og tidkrevende på grunn av lange rengjøringssykluser og risiko for trykkstøt .
CIP-væske for blandingssikre ventiler med opptil 90 %, reduserer pulse seat clean avløpsventilenes forbruk av CIP-væske med opptil 95 %.
Den nye Alfa Laval ThinkTop pulse seat clean håndterer alle disse utfordringene . Den rengjør avløpsventiler raskt og effektivt og sparer opptil 95 % CIP-væske ( Cleaning-in-Place ). ThinkTop hever standarden for vannsparing nok en gang . Den nye funksjonen pulse seat clean gjør det samme for avløpsventiler som burst seat clean gjorde for blandingssikre ventiler i 2019 . Mens burst seat clean reduserer forbruket av