AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 21

HMI & IoT

Exor

MULTI-TOUCH OPERATØRPANELER

• Elegant visualisering , trend , alarm og datalogging
• Flerbruker klientserver-topologi
• Skyløsninger med MQTT
• HTML5 for klienter på nettbrett og smarttelefon
• Integrert CoDeSys PLS
• Typegodkjent DNV GL
SCADA | HMI | PC | NETTVERK | IoT
LEDENDE LEVERANDØR AV PROGRAMVARE OG PRODUKTER FOR AUTOMATISERING OG INDUSTRIELL IT post @ autic . no +( 47 ) 33 30 09 50 autic . no