AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 20

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Endress + Hauser samler sammen analyseekspertise

Datterselskapene SpectraSensors og Kaiser Optical Systems fusjonerer og blir Endress + Hauser Optical Analysis . Fra 1 . januar 2022 er Endress + Hauserdatterselskapene SpectraSensors , Inc . og Kaiser Optical Systems , Inc . slått sammen til et nytt selskap : Endress + Hauser Optical Analysis , Inc . støtter kunder fra produkt- og prosessutvikling til produksjon , og det leverer avanserte analyser og kvalitetsmålinger til prosesstekniske bruksområder . Suksess i kjernemarkedene bekrefter denne tilnærmingen , og konsernet genererer nesten en fjerdedel av salget gjennom analyseteknologi .
Ved å konsolidere sin ekspertise innen laserbasert måleteknologi styrker konsernet sitt fokus på laboratorie- og prosessanalyse og posisjonerer seg for å gi kundene enda bedre støtte til analyseoppgaver i fremtiden . Endress + Hauser har lagt et strategisk fokus på prosessog laboratorieanalyse i årevis . Selskapet

Mitsubishi Electric øker staben

Torstein Bekkevold er fra 1 . mars ansatt som automasjonsingeniør i Mitsubishi Electric – Factory Automation , Torstein vil ha sin daglige arbeidsplass ved kontoret i Drammen .
Torstein er utdannet mekatronikk ingeniør ved Kongsberg Ingeniørhøyskole og Torstein er utdannet mekatronikk ingeniør ved Kongsberg Ingeniørhøyskole og har omlag 20 års erfaring fra automasjonsbransjen . De siste 11 årene har han jobbet både med utvikling og som prosjekt ingeniør hos Malthe Winje AS , hovedsakelig med Scada løsninger fra ICONICS . I tillegg har Torstein med i bagasjen masse god kunnskap om Mitsubishi Electric produkter og systemløsninger .