AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 19

19 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

” iFarm vil håndtere fisk på individnivå ”

Allerede gode resultater – Resultatene er allerede gode , men vi har en fremdeles en vei å gå . Vi jobber for å optimalisere vår egen drift og infrastruktur rundt iFarm . Vi involverer medarbeidere som har vært med i prosjektet , de kan si mye om hvordan fiskehelsen utvikler seg , sier Ottem . – Og det er viktig å forankre kunnskap om hvordan vi skal drifte et iFarm-anlegg i fremtiden .
Teknologitunge utviklingsprosjekt koster mange penger , men det er en høy oppside . Og utviklingskonsesjonene fra fiskeridirektoratet minimere risikoen . – Men det er mye infrastruktur som skal på plass og utstyr som skal utvikles . Du må ryggrad til å bære investeringen . Nå er det svingninger i markeder og en del problemer som kan oppstå underveis , så en oppdretter bør uansett ha en bra kapitalbase , sier Ottem .
Effektiviser med Smart Automasjon fra Mitsubishi Electric
Erfaring - Kunnskap - Nærhet Din partner for enkel og smart automatisering i Skandinavia siden 1981 .
Ta kontakt med oss om du vil vite mer . Telefon + 47 915 02650 post-fa @ no . mee . com no3a . mitsubishielectric . com