AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 18

18 / 86

– Vi har stor tro på at ny teknologi kan bidra til å redusere dødeligheten i oppdrettsnæringen , sier prosjektleder Karl Fredrik Ottem i Cermaq . ( Foto : BioSort )
– Med iFarm kan oppdretteren overvåket status og utvikling på hver enkelt fisk i en merd . Enkeltindivider kan sorteres ut , og kun fisk med behov vil bli behandlet , sier Hauge .
Tester autonome funksjoner Målet er at iFarm i stor grad skal driftes autonomt . Nå i februar testet de en spesiallaget robothov for første gang i merd . Denne funksjonen ble styrt via sanntidskameraer fra båt . – Vi er halvveis inne i 5-års løpet , det er en del funksjonalitet som vil komme til , sier Hauge .
AMNYTT NR . 2 2022
– Sortering går gjerne på fisk med lus eller som har smittsom sykdom , der noen tas ut for behandling . Etter hver kan vi også sortere på størrelse , slik at det som går til slakt blir mer likt , sier han . – Det kan også være at kunden ønsker seg en viss størrelse . Noen markeder foretrekke mager fisk , andre vil ha en fetere laks fordi fiskefettet er attraktivt , påpeker Ottem . I løpet av våren starter fase 3 , der prosjektet skal rigge et nytt anlegg på 9 – 10 merder og sette ut fisk . Dokkene skal ha full kompabilitet med sensorhusene , slik at utstyret kan brukes på alle iFarm-merdene . – Her vil vi teste ut digitalisering og automasjon med datainnsamling , AI og algoritmer . Algoritmene vil etter hvert kunne gjenkjenne nyanser i fiskens form og mønster vi ikke klarer å skille med det blotte øyet , sier Ottem . – Det er mulig å få til dette . Det er komplisert , men dette er veien å gå . Når iFarm er oppe og går kan du dokumentere hver enkelt fisk fra den settes ut til den slaktes . Dette er nyttig når det gjelder fiskehelse og vil også kunne bidra til å bedre produksjonsplanleggingen , sier han . iFarm bruker både edge computing og skyteknologi for å prosessere data . For sortering blir det edge , da må den autonome hoven trigges i løpet av millisekunder . – Prosessering vil gjerne skje i skyen med data som er mindre tidskritiske , som å lage en id-database på all fisken , sier Hauge .