AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 16

16 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Ansiktsgjenkjenning for fisk : AI og algoritmer i for BioSorts FishID vil etter hvert kunne gjenkjenne nyanser i fiskens form og mønster vi ikke klarer å skille med det blotte øyet . ( Foto : BioSort )
Tidlig i prosjektet har det vært gjennomført mange simuleringer på blant annet på Skipsmodelltanken i Trondheim og ved Hirtshals i Danmark . DE har også brukt simuleringsprogram for havbruk , der man kan modellere med bølgehøyde og strømninger . – Det er mye utstyr og elektronikk , det er viktig at merden er stabil under ulike bølge- og strømforhold , sier Hauge . Not-geometrien har vært viktig . En tradisjonell merd har en sylindrisk vegg og bunn . iFarm har i tillegg not-tak og en not-tube . Tuben gir en smalere passasje som gjør at færre fisk svømmer gjennom samtidig . – Det gjør at kamerasensorene kan identifisere fisk på individ-nivå . Vi lager ikke statistikk fra et utvalg , hele populasjonen blir registrert – hver uke , påpeker Hauge . – Vi har brukt en del tid på å teste ut riktig design . Vi har kommet til at taket skal ligge 10 m ned i vannet . Tuben må være såpass trang at det ikke kommer mer fisk samtidig enn at vi kan registrere alle individene . Samtidig må den være vid nok til at laksen vil svømme opp på en naturlig måte , forklarer Ottem . – Flytekrager og fortøyning sørger for at noten holder en stabil sylinderform . En egen tubeflyter sørger for at passasjen ligger riktig i forhold til sensorhuset , forklarer Rønningen .
Biologi og teknologi forent Fase 2 startet i 2021 , her har de gått fra 2 til 9 merder på et anlegg i Vesterålen .