AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 15

15 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Not-geometrien er viktig . iFarm har i tillegg til sylindrisk vegg og bunn et not-tak og en not-tube som gjør at færre fisk svømmer gjennom samtidig . Dermed kan kamerasensorene identifisere fisk på individ-nivå . ( Foto : BioSort )
Komplementerer hverandre Cermaq , BioSort og ScaleAQ har satt sammen en prosjektgruppe med komplementær kunnskap . – Det har vært et meget godt samarbeid , noe som bunner i at man er villig og at man tror på at ulike kompetanser kan tilføre prosjektet noe , sier forsknings- og utviklingssjef , Noralf Rønningen i ScaleAQ . – Jeg er stolt av det gode samarbeidet . Alle viser stor villighet til å dele kunnskap og å lære av de andre . Vi spiller hverandre bedre , sier Ottem . BioSort gjorde mange småskala tester på Havforskningsinstituttet med 2000 fisk og videre opp til 10 000 fisk i merden . Da kunne de dokumentere at det var mulig å realisere løsningen – noe som gjorde at Cermaq fikk utviklingskonsesjonene for prosjektet rettet mot uttesting i full skala . – Da kunne vi sammen med Cermaq og ScaleAQ teste konseptet i merder med 150 000 fisk , sier Hauge .
Gunstig bevegelsesmønster ScaleAQ har levert not-system til anlegget Martnesvika basert på Midgard-konseptet . Her er det flytekrager , vinsjer og not-poser . Tilpasset bunnring som henger direkte i notas stavtau gir godt samspill , mens integrerte vinsjer er arbeidsbesparende i forhold til kraner og reduserer faren for ulykker . – Vi lager ” fjøset ” til havbruket . Men det er mer enn ei not som skal på plass , her er det mye teknologi , sier Rønningen .