AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 14

14 / 86

AMNYTT NR . 2 2022
Avinash Burla , sensoransvarlig i Biosort , kontrollerer kamera og lyssystem i sensorhuset . ( Foto : BioSort )

BioSort sin misjon er å lage sensorbaserte løsninger for optimalisering av fiskeressurser . – Vi ønsker å erstatte manuell inspeksjon og stikkprøver med automatikk og prosessovervåkning hentet fra moderne produksjonsprosesser . iFarm vil håndtere fisk på individnivå , skape verdier og økt bærekraft gjennom økt fiskevelferd og høyere produksjonsutbytte , sier CEO Geir Stang Hauge i BioSort . I følge Fiskehelserapporten var det totale antallet døde laks i sjøfasen var i 2021 på 54 millioner , eller 15,5 prosent . Så langt kan iFarm vise til en imponerende overlevelsesrate . Den første fisken er sendt til markedet , denne populasjonen hadde en dødelighet på under 4,5 prosent .

Konseptet er basert på at hvis du ønsker å sortere fisk , må du bringe det ned på individnivå . For å klare dette er det lagt et tak i merden der fisken går gjennom en smalere not , en tube , til overflaten . – Noe av det mest utfordrende – og fundamentale – er å få laksen til å oppføre seg som vi vil . Den må komme opp til overflaten på en naturlig måte , sier Ottem . Laksen trenger å komme til overflaten for å få luft til svømmeblæren . Når den hopper og spretter er det dels for å leke . Men den snapper samtidig luft . Har den nok luft kan den gå dypt , der det er rolig og trygt . Med mindre luft må den holde seg høyere oppe der det er mer stressende .