AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 13

Fiskehelserapporten for 2021 som kom i mars peker på at det er alt for stor dødelighet innen oppdrettsnæringen . Det er dårlig fiskevelferd og dårlig økonomi . Noe av løsningen ligger i iFarm-konseptet , som kan registrere hver enkelt oppdrettslaks i en merd . – Vi tror at ny teknologi kan bidra til å bøte på problemet . Ved å kunne behandle syk fisk på et tidlig stadium vil kunne på sikt kunne redusere dødeligheten . Men det krever at vi kan kjenne igjen fisk på individnivå , sier prosjektleder Karl Fredrik Ottem i Cermaq .

13 / 86

AMNYTT NR . 2 2022

Sensorikk og notdesign gir høyere overlevelsesrate i merdene

Fiskehelserapporten for 2021 som kom i mars peker på at det er alt for stor dødelighet innen oppdrettsnæringen . Det er dårlig fiskevelferd og dårlig økonomi . Noe av løsningen ligger i iFarm-konseptet , som kan registrere hver enkelt oppdrettslaks i en merd . – Vi tror at ny teknologi kan bidra til å bøte på problemet . Ved å kunne behandle syk fisk på et tidlig stadium vil kunne på sikt kunne redusere dødeligheten . Men det krever at vi kan kjenne igjen fisk på individnivå , sier prosjektleder Karl Fredrik Ottem i Cermaq .
Av Eirik Iveland