AMNYTT amnytt.no 2/2022 - Page 11

Pressemeldinger
Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !

Pressemeldinger

Hvordan realisere visjonen om den fleksible fabrikk

Sammen med foreningen Smart Electronic Factory arbeider Bosch Rexroth med nye konsepter og bruker-cases om praktisk anvendelse .
Målet med samarbeidet er ytelseskraftig og omstillbar industriell produksjon . Fremtidens fabrikk må være oppkoblet og svært fleksibel , mener SEF Smart Electronic Factory e . V . I sentrum skal det stå data-baserte , automatiserte og sammenkoblete løsninger . Og akkurat disse oppgavene vil Bosch Rexroth finne en løsning på . Sammen med SEF jobber selskapet med å verifisere konsepter ( Proofs of Concept ) og user-cases med målsetting om å skape ytelseskraftig og omstillbar industriproduksjon . Bosch Rexroth sitt bidrag kan sees i automatiseringsplattformen ctrlX AUTOMATION . Plattformen har som mål å overvinne de klassiske grensene mellom maskinstyring , IT-verdenen og tingenes internett ( IoT ). Den har åpne standarder fra ende til ende , app-programmeringsteknologi , den gjør nettbasert konstruksjon mulig og har en omfattende IoT-tilkobling .

We see

Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !
Emerson øker raffineriets produksjonskapasitet uten å kompromisse med sikkerhet ved å gi full sanntidsinnsikt i risiko for , og konsekvens av , prosessrelatert korrosjon . Rosemounts trådløse overvåkingssystemer effektiviserer virksomheten og bidrar til økt produksjon og oppetid .
Rosemount korrosjon og erosjons målesystem
For mer informasjon , last ned her : Emerson . com / WeSeeCorrosion
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke . © 2020 Emerson Electric Co .