AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 93

93 / 94

kobling fravikes ved bruk av 3-polte brytere , vurderes ikke dette lenger som et faremoment , fordi N-leder og PE-leder i disse tilfellene har tilnærmet samme potensial . Tolkning 11 gir nå en godt strukturert og systematisk redegjørelse for prinsippløsninger ved flere interne strømkilder og for hver av inntaksmetodene A , B og C , godt hjulpet av gode prinsippskjemaer for alle alternativene . Føringene og prinsippskjemaene i Tolkning 11 vil :
• sørge for at N-leder alltid har en entydig forankring til jord , og
• redusere muligheten for driftsstrømmer i jordingssystemene , og
• gi mulighet for all-polig utkobling / frakobling av den enkelte strømforsyningsenheten , og
• gi mulighet for beskyttelse mot interne jordfeil i en strømforsyningsenhet , og
• eliminere behovet for spesielle koblingsarrangement for å sikre N-leders forbindelse til jordpotensial .
AMNYTT NR . 2 2021
Endring av praksis Løsningsprinsippene medfører endring av praksis for tavleprodusenter . Tavleforeningen utarbeider derfor en FAQ med en forenklet forklaring som henviser til Tolkning 11 og som illustreres med prinsipielle og typisk tavlearrangement for de forskjellige inntaksmetodene . Det er sterkt økende bruk av supplerende strømkilder og differensierte forsyningsløsninger med eksterne og interne strømkilder i parallell , og Tavleforeningen ser nå frem til at alle parter i verdikjeden kan forholde seg til Tolkning 11 og de føringene og prinsippene som der beskrives . Tavleforeningen setter Tolkning 11 opp som hovedtema på vårt nettbaserte Tavleforum 29.04.2021 kl . 09-11.30 . Benytt anledningen for å få ny og viktig informasjon uten kostnader ved å melde deg på Tavleforum . Se www . tavleforeningen . no
17.03.2021 Hans-Petter Nybakk Faglig leder
Tolkninger
av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64 — Norsk Elektroteknisk Komite ( NEK ) | Norsk Elektroteknisk Komite ( NEK )