AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 89

I 2010 lanserte Inductive Automation ® et nytt SCADA system . Det har vært en enorm fremgang siden lanseringen i 2010 . For å lykkes videre har selskapet innsett at lokal tilstedeværelse er viktig . Det er umulig å håndtere alle verdenshjørner fra USA på en tilfredsstillende måte . Inductive Automation ® er derfor i gang med å bygge opp et nettverk av distributører . I Norge har Inductive Automation valgt Autic System AS som distributør av Ignition SCADA .
Av Jan Eirik Schiøtz

89 / 94

AMNYTT NR . 2 2021

Nytt SCADA system på markedet i Norge

I 2010 lanserte Inductive Automation ® et nytt SCADA system . Det har vært en enorm fremgang siden lanseringen i 2010 . For å lykkes videre har selskapet innsett at lokal tilstedeværelse er viktig . Det er umulig å håndtere alle verdenshjørner fra USA på en tilfredsstillende måte . Inductive Automation ® er derfor i gang med å bygge opp et nettverk av distributører . I Norge har Inductive Automation valgt Autic System AS som distributør av Ignition SCADA .

Av Jan Eirik Schiøtz