AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 87

Pressemeldinger
Trend Micro er blant de første SaaSleverandørene til å tilby en fleksibel plattform med skysikkerhetstjenester for Amazon Web Services . Migreringen til skyen betyr ikke at IT-sikkerheten automatisk blir tilstrekkelig ivaretatt . Derfor har IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro lansert en SaaS-løsning for å imøtekomme behovene til virksomheter som bygger i skyen til Amazon Web Services . Trend Micro Cloud One er en omfattende plattform som er designet for å beskytte på tvers av ledende skybaserte miljøer med tjenester utviklet for alt fra applikasjoner , nettverk , fillagring , kontainersikkerhet , arbeidsflyt , samt administrasjon og kontroll av sikkerheten i skyen .

Pressemeldinger

Forenklet og forbedret sikkerhet for alle som bygger skyløsninger på AWS

De aller fleste virksomheter i dag har tatt i bruk skytjenester i en eller annen form . Og utviklingen går raskt mot en infrastruktur fri for lokale servere . Ifølge Gartner implementerer virksomheter i økende grad hybride datasenterarkitekturer , med en arbeidsflyt som spenner seg fra det lokale over til IaaS ( Infrastruktur som en tjeneste ). Utfordringen for mange er at mange av disse dynamiske og skybaserte applikasjonene stiller helt andre krav til sikkerhet , sammenlignet med det man er vandt med fra tradisjonelle systemer . For å omfavne mulighetene i skyen , bør man ta i bruk løsninger som er designet og utviklet for å oppfylle de nye sikkerhetsbehovene .