AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 86

86 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Digitaliseringen gir operatørene god og informativ informasjon
salgsvirksomhet og skal nå lede alt salgsarbeid innen instrumentering hos Emerson i Norge . Han har i løpet av sin yrkeskarriere opparbeidet seg mye erfaring innen trådløs teknologi og digitalisering , og har et sterkt applikasjonsfokus .
Om MyEmerson Plattformen skal forenkle og akselerere arbeidet med digitale verktøy . Digital transformasjon er å omforme hvordan det jobbes med å utvikle elektroniske verktøy for å forenkle og akselerere oppgaver . MyEmerson , - gir en personlig digital opplevelse , forbedrer samarbeidet og gir synlighet til kritisk informasjon slik at man kan jobbe mer effektivt . MyEmersons store bredde av verktøy gjør det enkelt og raskt å utvikle løsninger , administrere programvare , samarbeide med eksperter og strømlinjeformer anskaffelsesprosesser for å oppnå målbar forbedring i gjennomføringshastighet og produktivitet .