AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 84

84 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Hele produktporteføljen benyttes i det grønne skiftet

Situasjonen er den samme i hele Norden , forteller Christensen . Om lag 90 posent av de ansatte i den nordiske regionen har hjemmekontor . Erfaring viser at svært mange av våre medarbeidere er selvgående . Denne egenskapen er viktig når mulighetene ved digitalisering skal utnyttes . - Vi ønsker vel alle at situasjonen skal normalisere seg , men det ser ut til at våre medarbeidere håndterer situasjonen godt , mener Christensen

- Vi registrerer at det er liv i markedene Emerson dekker , sier Christensen . Det resulterer i at de økonomiske resultatene er positive . Vi har ikke vekst i antall ansatte , men når en medarbeider slutter blir de postene erstattet . For virksomheten i Norge er det positivt at oljeprisen har steget og nå ligger godt over 60 dollar per fat . Flytende havvind prosjekter er også et marked hvor Emerson gjør det bra . Generelt satses i selskapet det mot alle aktuelle grønne markeder . Det er nedfelt i selskapets forretningsstrategi at grønne markeder er et satsingsområde .
Digitalisering Emerson her utviklet et digitalt verktøy for samarbeid med kun-