AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 83

- Selv om det er restriksjoner hos mange kunder når det gjelder tilgang til anlegg , ser det ut til at vi har evnet å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte , sier Erik Christensen til AMNYTT . Christensen er General Manager i Norge for Emerson Automation Solution . I tillegg har han ansvar for Emerson i Norden . Når våre medarbeider skal på serviceoppdrag utføres det en risikoanalyse av hele reisen og vi samarbeider tett med kunden om smitteverntiltak . Resultatet er at vi på en trygg måte har kunnet gjennomføre våre oppdrag hos kundene .
Av Jan Eirik Schiøtz

83 / 94

AMNYTT NR . 2 2021

Positive signaler fra markedet

- Selv om det er restriksjoner hos mange kunder når det gjelder tilgang til anlegg , ser det ut til at vi har evnet å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte , sier Erik Christensen til AMNYTT . Christensen er General Manager i Norge for Emerson Automation Solution . I tillegg har han ansvar for Emerson i Norden . Når våre medarbeider skal på serviceoppdrag utføres det en risikoanalyse av hele reisen og vi samarbeider tett med kunden om smitteverntiltak . Resultatet er at vi på en trygg måte har kunnet gjennomføre våre oppdrag hos kundene .

Av Jan Eirik Schiøtz