AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 77

77 / 94

grerte prosessnoden . Fra SAMSON er det benyttet en industriell setereguleringsventil . Fra Krohne ble det benyttet en ultralyd mengdemåler . I noden er siste nytt innen datateknologi benyttet . Prosessoren er en fire kjernes løsning og internminne er på 40 GB , som gir 18 måneders lagringskapasitet . FOCUS-l lagrer og analyserer driftsdata . Med bakgrunn i analysene kan ventilen fungere selv om kommunikasjon med overordnet system faller ut , eller informasjon fra posisioner blir borte . Med informasjon fra mengdemåleren og konfigurert set punkt evner prosessnoden å styre ventilen slik at riktig mengde passerer ventilen . Løsningen er mer kompakt enn en tradisjonell installasjon . Det gir færre komponenter . Antall flenser er redusert , og resultatet blir langt lavere sannsynlighet for lekkasjer . Med færre komponenter som skal monteres , reduseres installasjonsarbeidet betydelig og vedlikeholdskostnadene blir lavere enn ved tradisjonell løsning . AMNYTT vil komme med mer informasjon om de tekniske detaljene til den intelligente prosessnode .
AMNYTT NR . 2 2021
Andre H . Boer er fabrikkdirektør for FOCUS-ON . Til AMNYTT sa han ; - Vi kjenner kundenes behov og kan utvikle de gode løsningene .
Du kan hente mer informasjon her ; https :// www . focus-on-process . com /